Meny

bild

Påminnelse! Möte lokalkommitté

Hej!

Ikväll startar lokalkommittén ett första möte med anledning av att vi kommer mista vår klubblokal nästa år.

Hittills är vi bara 3 från styrelsen som är anmälda. Finns det inget intresse hos en enda medlem att delta?
Utan lokal ingen möjlighet till fyllning! Jag hade en förhoppning att fler skulle vara intresserade av att hitta en ny lokal.

Lennart Berg
Ordförande


Införd 2023-08-31
bild