Meny Klicka här för meny Tillbaka
bild  Vrakseminarium på Sjöhistoriska
v47 sön 2018-11-25 kl.09:30 - 16:00

Sjöhistoriska museet arrangerar ett vrakseminarium söndag den 25:e november under rubriken "Vrakprat".

Seminariet faller inom ramen för BALTCAR, som är ett EU-finansierat projekt som syftar till att tillgängliggöra och visualisera det dränkta kulturarvet i Östersjön - framförallt vrak.

Seminariet innehåller ämnen som berör dykparker, 3D-fotografering, det planerade marinarkeologiska museet på Djurgården och självklart resultat från vrakundersökningar.

Deltagande är gratis, och deltagarna bjuds även på lunch och fika, men det krävs anmälan på grund av platsbrist och matbokning.

Anmälan görs genom att senast 16/11 mejla för- & efternamn, samt speciella önskemål rörande kosten (exempelvis vegan,
glutenfri med mera) till e-post vrakprat2018@maritima.se
(Det fungerar alltså inte att anmäla sig genom att svara på denna e-post)


Program:

09:30 Registrering och mingel
10:00 Promoting historic shipwrecks as tourist attractions - Project Baltacar (Tanel Saimre)
10:20 Underwater heritage trails in Estonia (Maili Roio)
10.50 3D under water: Pros & Cons (Jim Hansson)
11.20 Recycling ships (Minna Koivikko)
12.00 Lunch
13.00 You should dive in Hanko – the underwater heritage of Hanko Peninsula (Jenna Karhu)
13.30 Combining the past and the present: How to make historical shipwrecks more accessible with modern technology (Riikka Alvik)
14.00 From hobby diving to commercially sustainable dive tourism (Pia Nelson Önfelt & Krister Jonsson)
14.45 Fika
15.15 A new museum on maritime archaeology (Patrik Höglund)
15.45 Visualizing shipwrecks in 3D - modelling and printing. (Ingemar Lundgren)BALTACAR:
Projektet BALTACAR (Baltic History Beneath the Surface) syftar till att visa på turismpotential inom det maritima arvet genom att skapa möjligheter att besöka och visualisera de unikt välbevarande fartygsvraken i Östersjön och är ett EU-finansierat samarbete mellan Sverige, Finland och Estland som pågår till decemer 2019.Läs mer:
/www.sjohistoriska.se/marinarkeologi/vrakprat2018

/www.sjohistoriska.se/globalassets/sjohistoriska-museet/pdf/...