Meny

bild

Följ följande steg för att bli medlem i VSDK-Mollusca!

Medlemsansökan

Förnamn:

Efternamn:

Personnr: [YYYYMMDD-xxxx]

E-postadress:

  1. Fyll i medlemsanmälan här online

  2. Betala in medlemsavgiften till VSDK-Molluscas PlusGiro 20 43 53-7 eller Swish# 123 360 5219
    Glöm inte att ange ditt namn och vad betalningen avser.
    (OBS! Du inte kommer att få något separat inbetalningskort från klubben)

  3. När din betalning har blivit registrerad kommer du åt medlemssidorna på vsdk-mollusca.org där du t.ex. kan anmäla dig till våra dykutfärder.Härmed ger jag mitt samtycke till att VSDK-Mollusca och Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) får behandla/registrera och offentliggöra av mig lämnade personuppgifter (inkl i förekommande fall foto) i min egenskap av medlem inom ramen för de ändamål föreningen och SSDF har med upprättandet av Internet, medlems- och adressregister och övriga personuppgiftsregister.
VSDK-Mollusca och SSDF är skyldiga att vid medlemsskapets upphörande – eller på min anmodan – avföra mina registrerade personuppgifter.

Jag accepterar även VSDK-Mollusca:s GDPR-policy!
Mer info om denna hittar du HÄR